Dubai Starr Sigorta

Dubai Starr Sigorta Şirketi yabancı sermayenin sigorta sektörüne olan ilgisine bir örnek olmakla birlikte, önemli bir farklı özellik olarak, mevcut bir sigorta şirketine ortak ya da ana hissedar olarak katılımı değil, Türkiye’de yepyeni bir hayat-dışı sigorta şirketinin oluşumunu ve işleyişini öngördüğü için kurulmuştur. Diğer bir ifade ile sigorta sektörüne yepyeni bir öz kaynak girişi sağlayarak ilave sigorta kapasitesi yaratacaktır.

Dubai Starr Sigorta HİZMETLER