Eğitim Sigortası

Bu poliçe 5 yaşını doldurmuş, 6 yaşına girmiş ve üzeri yaşlarda ki öğrenciler için geçerlidir. Sigorta süresi, kalan eğitim yılına göre 12 yıla kadar verilebilmektedir.
 
Sigortalının kazaen veya deprem neticesinde vefatı halinde, vefat teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları gereğince poliçede Lehtar olarak gösterilen öğrenciye, eğer öğrenci reşit değil ise kanuni velayet sahibine yahut onun bulunamaması halinde vesayet sahibine ödenecektir.
 
Tazminat miktarı; poliçe başlangıcında belirlenen sigorta bedeline poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçmiş her yıl için Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği 30.09 tarihli yıllık T.Ü.F.E oranındaki artışların eklenmesi ile bulunacaktır.

TÜFE oranı maksimum %10 ile sınırlıdır(Her yıl için).Hesaplanan tazminat miktarı kalan yıllara bölünecek ve öğrencinin eğitimi için kullanıldığı Sigorta Şirketine ispatlanmak kaydı ile ödeme yapılacaktır.