Ferdi Kaza Sigortası

Şahıs Ferdi Kaza Sigortası          

Ferdi kaza sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşecek herhangi bir kazanın neticelerine karşı temin eder. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi, yaralanması veya sakat kalmasıdır.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir. 

Ferdi kaza sigortası kapsamında teminatlar;

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Tedavi masrafları
 • Gündelik iş görmezlik

Motorlu Kara Taşıt Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 

Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Bu sigorta ile verilen teminatlar:

 • Ölüm
 • Sürekli Sakatlık
 • Tedavi Masrafları

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

Okul ve Personel Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 

Bu sigorta ile; sigortalının ve/ veya bağlı bulunduğu taşıma şirketinin, bir eğitim kurumu ile yapmış olduğu öğrenci taşımacılığı veya bir özel ve/veya kamu kurumu ile yapmış olduğu personel taşımacılığına ilişkin sözleşme çerçevesinde bu poliçede kayıtlı servis aracının gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken aracın bakımı yapılırken, araca binilip inilirken ve duraklamalarda dahil olmak üzere, sözleşmede belirtilen güzergahlarda gerçekleştirilecek taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçecek süre içinde maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı  araçta seyahat eden öğrenci, öğretmen, rehber öğretmen, özel veya kamu personeli,araç sürücüsü ve sürücü yardımcılarını teminat altına alınır.

Bu sigorta kapsamına giren teminatlar:

 • Ölüm
 • Sürekli Sakatlık
 • Tedavi Masrafları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 

Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir. Poliçedeki teminat tutarları, otobüsteki yolcu koltuk sayısıyla görevli personel başına belirlenir.

Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları ve sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatları kişilerin kendisine, ölüm halinde ise tazminat kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir.

Bu sigorta kapsamına giren teminatlar:

 • Ölüm ve Sürekli Sakatlık
 • Tedavi Masraflar

Bu sigortalarda teminat limitleri her sene hazine müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlık tarafından belirlenir ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Uygulanacak primler ise sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir. "Sözleşme süresi içinde hazine müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.”

İl sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 km’ ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ve belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar bu kapsam dışında tutulmuştur. Ancak il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle valiliklerce veya ilgili belediyelerce farklı düzenleme yapılabilir.